Unmindful Itemization

All Alone

lärlingsutbildning

Om du vill arbeta inom områden som barnomsorg, som elevassistent eller på fritidshem har vi utbildningen? Tycker du bäst om att lära dig genom praktiskt arbete? Den som har grundskola eller motsvarande kan söka in till en lärlingsutbildning vid Komvux. Utbildningen är på minst 20 veckor och upp till 2 år; takten bestämmer du, om du vill ha hel- eller deltid. Undervisning utövas en dag per vecka och resten är en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning. Även de som har en ofullständig gymnasieutbildning är välkomna att ansöka.